drukuj    zapisz    Powrót do listy

6153 Warunki zabudowy  terenu, Inne, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Połączono do wspólnego rozpoznania, II SA/Po 281/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-06-05, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Po 281/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2008-06-05  
Data wpływu
2008-03-14
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Edyta Podrazik /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6153 Warunki zabudowy  terenu
Hasła tematyczne
Inne
Sygn. powiązane
II OZ 1143/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-04
II OZ 1144/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-04
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Połączono do wspólnego rozpoznania
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 111 par. 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

II SA/Po 281/08, II SA/Po 282/08, II SA/Po 283/08 POSTANOWIENIE Dnia 05 czerwca 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu Wydział II w następującym składzie: Przewodniczący: sędzia WSA Edyta Podrazik po rozpoznaniu w dniu 05 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skarg 1. Stowarzyszenia A – Koło Gminy w O. 2. W.B. 3. J. i J. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy terenu; postanawia: na podstawie art. 111 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi połączyć do łącznego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygn. II SA/Po 281/08, II SA/Po 282/08, II SA/Po 283/08 i prowadzić je dalej pod sygnaturą II SA/Po 281/08. (-) E. PodrazikPowered by SoftProdukt