drukuj    zapisz    Powrót do listy

6016 Ochrona przeciwpożarowa, Budowlane prawo, Komendant Państwowej Straży Pożarnej,  , VII SA/Wa 812/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-15, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VII SA/Wa 812/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-07-15 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2008-05-19
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Bogusław Cieśla /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6016 Ochrona przeciwpożarowa
Hasła tematyczne
Budowlane prawo
Skarżony organ
Komendant Państwowej Straży Pożarnej
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 111 par. 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Bogusław Cieśla po rozpoznaniu w dniu 15 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Spółdzielni Mieszkaniowej [...] z siedzibą w S. na postanowienie Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia [...] lutego 2008 r. znak [...] w przedmiocie unieważnienia uzgodnienia projektów budowlanych postanawia: I. na podstawie art. 111 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 2002 Nr 153, poz. 1270) zarządzić połączenie spraw VII SA/Wa 812/08 i VII SA/Wa 811/08 do łącznego rozpoznania i rozstrzygnięcia, II. wykreślić z repertorium sprawę VII SA/Wa 812/08, postępowanie w niniejszej sprawie prowadzić pod sygnaturą VII SA/Wa 811/08.Powered by SoftProdukt