drukuj    zapisz    Powrót do listy

6037 Transport drogowy i przewozy, Transport Zawieszenie/podjęcie postępowania, Komendant Policji, Podjęto zawieszone postępowanie, VI SA/Wa 1468/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-04, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VI SA/Wa 1468/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-04-04  
Data wpływu
2007-08-22
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Zbigniew Rudnicki /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6037 Transport drogowy i przewozy
Hasła tematyczne
Transport
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Sygn. powiązane
II GZ 270/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-23
Skarżony organ
Komendant Policji
Treść wyniku
Podjęto zawieszone postępowanie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 128 par. 1 pkt 4
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia WSA Zbigniew Rudnicki po rozpoznaniu w dniu 4 kwietnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi [...] E. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia [...] lipca 2007 r. Nr [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym postanawia: na podstawie art. 128 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi podjąć z urzędu postępowanie zawieszone postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 marca 2008 r., sygn. akt VI SA/Wa 1468/07 z uwagi na zakończenie prowadzonego przed Trybunałem Konstytucyjnym postępowania z wniosku O. z siedzibą w W.Powered by SoftProdukt