drukuj    zapisz    Powrót do listy

6191 Żołnierze zawodowi, Koszty sądowe, Dowódca Jednostki Wojskowej, Zwrócono uiszczony wpis, II SA/Go 276/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-08-19, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Go 276/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp.

Data orzeczenia
2008-08-19  
Data wpływu
2008-04-29
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.
Sędziowie
Michał Ruszyński /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6191 Żołnierze zawodowi
Hasła tematyczne
Koszty sądowe
Skarżony organ
Dowódca Jednostki Wojskowej
Treść wyniku
Zwrócono uiszczony wpis
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 255
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

POSTANOWI E N l E Dnia 19 sierpnia 2008r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie: Przewodniczący : Asesor WSA Michał Ruszyński po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 19 sierpnia 2008r. sprawy ze skargi [...] na decyzję Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr [...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie ustalenia zwaloryzowanej na dzień zwolnienia ze służby równowartości kosztów poniesionych na utrzymanie i naukę postanawia: zwrócić skarżącemu wpis od skargi w kwocie 866 zł.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 10 marca 2008r. skarżący wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim skargę na decyzję Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr [...] w przedmiocie ustalenia zwaloryzowanej na dzień zwolnienia ze służby równowartości kosztów poniesionych na utrzymanie i naukę. Skarżący uiścił wpis od skargi w kwocie 866 zł.

Niniejsza sprawa dotyczy zwrotu kosztów na utrzymanie i naukę żołnierza zawodowego. Tym samym stosownie do art. 239 pkt 1 lit. d ustawy z 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2002r. Nr 153, póz. 1270 ze zm.), skarżący korzysta z ustawowego zwolnienia od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych, ponieważ chodzi o sprawę ze stosunku służbowego

Z tych względów Sąd na podstawie art. 225 ustawy z 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt