drukuj    zapisz    Powrót do listy

6539 Inne o symbolu podstawowym 653, Inne, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Oddalono skargę, I SA/Go 926/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-09-02, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Go 926/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp.

Data orzeczenia
2008-09-02 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2007-09-24
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.
Sędziowie
Dariusz Skupień /sprawozdawca/
Jacek Niedzielski
Krystyna Skowrońska-Pastuszko /przewodniczący/
Symbol z opisem
6539 Inne o symbolu podstawowym 653
Hasła tematyczne
Inne
Sygn. powiązane
II GZ 243/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-09
II GZ 135/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-15
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 151
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Krystyna Skowrońska – Pastuszko Sędzia WSA Jacek Niedzielski Sędziowie Sędzia WSA Dariusz Skupień (spr.) Protokolant Damian Bronowicki po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 września 2008 r. sprawy ze skargi R.D. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie podjęcia z urzędu zawieszonego postępowania oddala skargę.Powered by SoftProdukt