drukuj    zapisz    Powrót do listy

6079 Inne o symbolu podstawowym 607, Odrzucenie skargi, Burmistrz Miasta,  , II SA/Bk 71/04 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2004-04-01, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Bk 71/04 - Postanowienie WSA w Białymstoku

Data orzeczenia
2004-04-01 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2004-02-16
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Sędziowie
Elżbieta Trykoszko
Jerzy Bujko /sprawozdawca/
Stanisław Prutis /przewodniczący/
Symbol z opisem
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Burmistrz Miasta
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA J. Bujko (spr.), po rozpoznaniu w dniu 1 kwietnia 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. D. na zarządzenie Burmistrza Miasta B. P. z dnia [...] listopada 2003 r. Nr [...] w przedmiocie sprzedaży garaży p o s t a n a w i a - skargę odrzucić.-

Uzasadnienie

Skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 300,00 złotych,

w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

Mimo upływu tego terminu wpis nie został uiszczony.

Dlatego na mocy art. 220 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270) orzeczono jak w sentencji.-Powered by SoftProdukt