drukuj    zapisz    Powrót do listy

6019 Inne, o symbolu podstawowym 601, Odrzucenie skargi, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Odrzucono skargę, VII SA/Wa 1656/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-09, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VII SA/Wa 1656/05 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-05-09 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2005-12-13
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Mirosława Kowalska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6019 Inne, o symbolu podstawowym 601
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Sygn. powiązane
II OZ 90/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 98/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 94/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 89/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 92/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 95/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 88/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 103/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 104/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 91/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 93/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 97/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 100/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 101/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 105/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 106/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 107/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 109/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OSK 117/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 99/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 102/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 96/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 108/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Mirosława Kowalska po rozpoznaniu w dniu 9 maja 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. W., M. W., M. W. oraz J. W. na bezczynność Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie niewykonania wyroku wydanego w sprawie 7/IV SA [...] postanawia: odrzucić skargę D. W., M. W., M. W. oraz J. W.

Uzasadnienie

Zgodnie z zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału VII Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia [...] stycznia 2006 r. skarżący D. W., M. W., M. W. oraz J. W. zostali wezwani pismem z dnia [...] lutego 2006 r. do uiszczenia wpisu w kwocie 100 zł. od skargi z dnia 7 listopada 2005 r. na niewykonanie wyroku wydanego w sprawie 7/IV SA [...].

Pismo z dnia [...] lutego 2006 r. zostało doręczone skarżącym w dniu 25 lutego 2006 r.

W dniu 28 lutego 2006 r. D. W., M. W., M. W. oraz J. W. wnieśli zażalenie na zarządzenie o wezwaniu do uiszczenia wpisu.

Postanowieniem z dnia [...] kwietnia 2006 r., sygn. akt II OZ [...], Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił zażalenie D. W., M. W., M. W. oraz J. W. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VII Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia [...] stycznia 2006 r.

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału VII z dnia [...] lipca 2006r., pismem z dnia [...] lipca 2006 r. wezwano skarżących do wykonania wezwania z dnia [...] lutego 2006 r., w przedmiocie uiszczenia wpisu sądowego, w terminie siedmiu dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

Ze zwrotnego potwierdzenia odbioru znajdującego się w aktach sprawy wynika, iż przedmiotowe pismo zostało doręczone skarżącym w dniu 9 sierpnia 2006 r.

Wskazać należy, iż skarżący nie uczynili zadość wezwaniu.

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sąd odrzuca skargę, gdy pomimo wezwania nie został od niej uiszczony należny wpis.

Z uwagi na powyższe na podstawie art. 220 § 3 w/w ustawy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt