drukuj    zapisz    Powrót do listy

6012 Wstrzymanie robót budowlanych, wznowienie tych robót, zaniechanie dalszych robót budowlanych, Umorzenie postępowania, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Umorzono zawieszone postępowanie z art.131 par. 1 ustawy - PoPPSA, II SA/Po 1942/03 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-07-31, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Po 1942/03 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2008-07-31  
Data wpływu
2003-09-02
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Barbara Drzazga /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6012 Wstrzymanie robót budowlanych, wznowienie tych robót, zaniechanie dalszych robót budowlanych
Hasła tematyczne
Umorzenie postępowania
Sygn. powiązane
II OSK 1966/08 - Postanowienie NSA z 2009-01-23
Skarżony organ
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Umorzono zawieszone postępowanie z art.131 par. 1 ustawy - PoPPSA
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 125 § 1 pkt 3; art. 130 § 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Barbara Drzazga po rozpoznaniu w dniu 31 lipca 2008r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi P. B. na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [..] Nr [..] w przedmiocie wstrzymania robót budowlanych; postanawia umorzyć postępowanie. /-/ B. Drzazga

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 20 lipca 2005r. Sąd zawiesił postępowanie w niniejszej sprawie z uwagi na niemożność nadania sprawie dalszego biegu (art. 125 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. – dalej p.p.s.a.). Sądowi nie był bowiem znany adres uczestniczki postępowania – M. D.

Zgodnie z art. 130 § 1 p.p.s.a. sąd umarza postępowanie zawieszone z przyczyn wskazanych w art. 125 § 1 pkt 3, jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu trzech lat od daty postanowienia o zawieszeniu.

Skoro zatem w ciągu trzech lat od daty wydania postanowienia Sądu z dnia 20 lipca 2005r. nie zgłoszono wniosku o podjęcie postępowania na podstawie powołanego wyżej przepisu należało orzec jak w sentencji postanowienia.

/-/ B. DrzazgaPowered by SoftProdukt