drukuj    zapisz    Powrót do listy

6182 Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenia z tym związane, , Wojewoda, Podjęto zawieszone postępowanie, I SA/Wa 249/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-07, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wa 249/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-04-07  
Data wpływu
2008-02-19
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Mirosław Gdesz. /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6182 Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenia z tym związane
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
Podjęto zawieszone postępowanie
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Asesor WSA Mirosław Gdesz po rozpoznaniu w dniu 7 kwietnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. D. na decyzję Wojewody W. z dnia [...] lipca 1994 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości postanawia: podjąć zawieszone postępowaniePowered by SoftProdukt