drukuj    zapisz    Powrót do listy

6198 Inspekcja pracy 638 Sprawy egzekucji administracyjnej;  egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym, , Inspektor Pracy, Oddalono skargę, IV SA/Gl 251/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-07-21, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SA/Gl 251/08 - Wyrok WSA w Gliwicach

Data orzeczenia
2008-07-21 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-03-26
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Sędziowie
Elżbieta Kaznowska /przewodniczący/
Małgorzata Walentek /sprawozdawca/
Teresa Kurcyusz-Furmanik
Symbol z opisem
6198 Inspekcja pracy
638 Sprawy egzekucji administracyjnej;  egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym
Skarżony organ
Inspektor Pracy
Treść wyniku
Oddalono skargę
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym : Przewodniczący Sędzia WSA Elżbieta Kaznowska Sędziowie Sędzia WSA Teresa Kurcyusz-Furmanik Sędzia WSA Małgorzata Walentek (spr.) Protokolant Sekretarz sądowy Magdalena Kurpis po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 lipca 2008 r. sprawy ze skargi Przedsiębiorstwa A w G. na postanowienie Okręgowego Inspektora Pracy w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie inspekcji pracy – egzekucja administracyjna świadczeń niepieniężnych oddala skargę.Powered by SoftProdukt