drukuj    zapisz    Powrót do listy

6076 Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich, , Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Podjęto zawieszone postępowanie, I SA/Wa 252/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-30, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wa 252/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-06-30  
Data wpływu
2007-02-13
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Ewa Dzbeńska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6076 Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich
Sygn. powiązane
I OSK 1143/08 - Postanowienie NSA z 2011-12-21
I OSK 2420/11 - Postanowienie NSA z 2012-07-18
I OSK 1779/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-21
I OZ 727/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-25
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Podjęto zawieszone postępowanie
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Ewa Dzbeńska po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skarg J. S. i J. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] listopada 2006 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia postanawia: podjąć postępowanie sądowe zawieszone postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 czerwca 2008 r.Powered by SoftProdukt