drukuj    zapisz    Powrót do listy

6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, Administracyjne postępowanie, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, *Żadne z wyżej wymienionych, II SA/Wr 311/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-05-06, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Wr 311/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu

Data orzeczenia
2008-05-06  
Data wpływu
2007-06-11
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Alicja Palus /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności
Hasła tematyczne
Administracyjne postępowanie
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
*Żadne z wyżej wymienionych
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 49
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Alicja Palus, , , po rozpoznaniu w dniu 6 maja 2008r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. D. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania postanawia skierować sprawę do rozpoznania na rozprawie.Powered by SoftProdukt