drukuj    zapisz    Powrót do listy

6179 Inne o symbolu podstawowym 617, , Komendant Policji, Oddalono skargę, VI SA/Wa 813/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-07-10, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VI SA/Wa 813/08 - Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-07-10 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-04-18
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Małgorzata Grzelak /sprawozdawca/
Olga Żurawska-Matusiak /przewodniczący/
Pamela Kuraś-Dębecka
Symbol z opisem
6179 Inne o symbolu podstawowym 617
Skarżony organ
Komendant Policji
Treść wyniku
Oddalono skargę
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Olga Żurawska – Matusiak Sędziowie Sędzia WSA Małgorzata Grzelak (spr.) Sędzia WSA Pamela Kuraś - Dębecka Protokolant Jan Czarnacki po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 lipca 2008 r. sprawy ze skargi J. P. na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia [...] lutego 2008 r. nr [...] w przedmiocie cofnięcia licencji pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia, licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia i licencji pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia oddala skargęPowered by SoftProdukt