drukuj    zapisz    Powrót do listy

6019 Inne, o symbolu podstawowym 601, Zawieszenie/podjęcie postępowania, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Podjęto zawieszone postępowanie, II SA/Bk 675/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-06-17, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Bk 675/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku

Data orzeczenia
2008-06-17  
Data wpływu
2007-09-12
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Sędziowie
Anna Sobolewska-Nazarczyk /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6019 Inne, o symbolu podstawowym 601
Hasła tematyczne
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Sygn. powiązane
II OZ 69/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-06
II OZ 67/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-06
Skarżony organ
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Podjęto zawieszone postępowanie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 128 par. 1 pkt 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Anna Sobolewska - Nazarczyk (spr.), po rozpoznaniu w dniu 17 czerwca 2008 roku w Białymstoku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi G. P. na decyzję P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. z dnia [...] sierpnia 2007 r. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie legalności przeprowadzonych robót budowlanych p o s t a n a w i a podjąć zawieszone postępowanie sądowe w sprawie.-

Uzasadnienie

Wobec ustania przyczyny zawieszenia postępowania, Sąd podjął postępowanie na podstawie art. 128 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), z uwagi na wskazanie następcy prawnego zmarłej skarżącej G. P. i przedstawienie prawomocnego postanowienia w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku (k. 280).Powered by SoftProdukt