drukuj    zapisz    Powrót do listy

6329 Inne o symbolu podstawowym 632, Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Oddalono skargę, II SA/Go 293/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-08-27, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Go 293/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp.

Data orzeczenia
2008-08-27 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-05-09
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.
Sędziowie
Aleksandra Wieczorek
Joanna Brzezińska
Mirosław Trzecki /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Hasła tematyczne
Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 151
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Mirosław Trzecki (spr.), Sędziowie Asesor WSA Joanna Brzezińska, Sędzia WSA Aleksandra Wieczorek, Protokolant, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 sierpnia 2008 roku sprawy ze skargi [...] o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie ze skargi na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Z. z dnia [...] roku nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niewłaściwości rzeczowej i przekazania wniosku, zakończonej wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 21 lutego 2008 roku, sygn. akt II SA/Go 773/07 oddala skargę.Powered by SoftProdukt