drukuj    zapisz    Powrót do listy

, Umorzenie postępowania, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji,  , II SAB/Wa 126/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-28, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SAB/Wa 126/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-08-28 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-08-05
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Sławomir Antoniuk /przewodniczący sprawozdawca/
Hasła tematyczne
Umorzenie postępowania
Skarżony organ
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 161 par. 1 pkt 1 w zw. z art. 60
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA: - Sławomir Antoniuk po rozpoznaniu w dniu 28 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi G. P. na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rozpoznania wniosku z dnia 30 czerwca 2008 r. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej postanawia - umorzyć postępowanie -

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę. Stosownie do § 2 powołanego artykułu postanowienie o umorzeniu postępowania może zapaść na posiedzeniu niejawnym.

Pismem z dnia 21 sierpnia 2008 r. G. P. cofnął skargę na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie rozpoznania wniosku z dnia 30 czerwca 2008 r. o udostępnienie informacji publicznej. Oświadczył, że organ udostępnił żądaną informację, doręczając ją w dniu 6 sierpnia 2008 r.

Sąd uznał cofnięcie skargi za skuteczne, gdyż nie zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowania utrzymania w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności (art. 60 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

Z tego względu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 w zw. z art. 60 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak sentencji.Powered by SoftProdukt