drukuj    zapisz    Powrót do listy

6136 Ochrona przyrody, Umorzenie postępowania, Samorządowe Kolegium Odwoławcze,  , II SA/Ke 448/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-08-29, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Ke 448/08 - Postanowienie WSA w Kielcach

Data orzeczenia
2008-08-29 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2008-08-25
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Sędziowie
Dorota Chobian /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6136 Ochrona przyrody
Hasła tematyczne
Umorzenie postępowania
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 161 par. 1 pkt 3, art. 54 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

II SA/Ke 448/08 POSTANOWIENIE Dnia 29 sierpnia 2008r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie: Przewodniczący: Sędzia WSA Dorota Chobian po rozpoznaniu w dniu 29 sierpnia 2008r. na posiedzeniu niejawnym, sprawy ze skargi K. R. i M. R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wycięcia drzew bez zezwolenia postanawia umorzyć postępowanie sądowe.

Uzasadnienie

II SA/Ke 448/08

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia [...] znak: [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze, po zapoznaniu się z odwołaniem K. R. i M. R. utrzymało w mocy decyzję Wójta Gminy z dnia [...] w przedmiocie umorzenia w części postępowania w sprawie wycięcia drzew bez wymaganego zezwolenia.

Po złożeniu przez K. R. i M. R. skargi na powyższe rozstrzygnięcie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z dnia [...] znak: [...] wydaną w oparciu o przepis art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej uppsa, uchyliło w całości własną decyzję z dnia [...] oraz uchyliło decyzję Wójta Gminy z dnia [...] w całości i umorzyło postępowanie przed tym organem.

W tym stanie rzeczy, skoro zaskarżona decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] została wyeliminowana z obrotu prawnego, postępowanie sądowe mające na celu kontrolę jej zgodności z prawem stało się bezprzedmiotowe i z tego względu Sąd na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 uppsa orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt