drukuj    zapisz    Powrót do listy

6110 Podatek od towarów i usług, , Dyrektor Izby Skarbowej, Odmówiono dopuszczenia do udziału w sprawie w charakterze pełnomocnika, I SA/Łd 172/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-04-08, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Łd 172/08 - Postanowienie WSA w Łodzi

Data orzeczenia
2008-04-08  
Data wpływu
2008-02-11
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sędziowie
Paweł Janicki /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6110 Podatek od towarów i usług
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Odmówiono dopuszczenia do udziału w sprawie w charakterze pełnomocnika
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział I w składzie następującym: Sędzia NSA Paweł Janicki po rozpoznaniu w dniu 8 kwietnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi U. W. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie pozostawienia odwołania bez rozpatrzenia postanawia: odmówić dopuszczenia S. W. do udziału w sprawie w charakterze pełnomocnika skarżącej U. W.Powered by SoftProdukt