drukuj    zapisz    Powrót do listy

6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s, Umorzenie postępowania, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Umorzono zawieszone postępowanie z art.130 par. 1 ustawy - PoPPSA, IV SA 2169/03 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-27, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SA 2169/03 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-06-27  
Data wpływu
2003-06-12
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Halina Kuśmirek /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Hasła tematyczne
Umorzenie postępowania
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Umorzono zawieszone postępowanie z art.130 par. 1 ustawy - PoPPSA
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 130 par. 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA – Halina Kuśmirek po rozpoznaniu w dniu 27 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. W. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] maja 2003 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w ramach nadzoru budowlanego postanawia: umorzyć zawieszone postępowanie sądowe.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 26 listopada 2004 r. sygn. akt 7/IV SA 2169/03 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zawiesił postępowanie ze względu na śmierć strony. Pomimo upływu trzech lat nie został zgłoszony wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania sądowego.

Z tych względów, na podstawie art. 130 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) należało orzec, jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt