drukuj    zapisz    Powrót do listy

6012 Wstrzymanie robót budowlanych, wznowienie tych robót, zaniechanie dalszych robót budowlanych, Zawieszenie/podjęcie postępowania, Wojewoda,  , VII SA/Wa 1108/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-15, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VII SA/Wa 1108/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-07-15  
Data wpływu
2008-07-07
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6012 Wstrzymanie robót budowlanych, wznowienie tych robót, zaniechanie dalszych robót budowlanych
Hasła tematyczne
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Skarżony organ
Wojewoda
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 128 par. 1 pkt 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący Asesor WSA – Jolanta Augustyniak – Pęczkowska po rozpoznaniu w dniu 15 lipca 2008r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. S., J. S., H. D. i K. P. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie : zezwolenia na wznowienie robót postanawia : podjąć zawieszone postępowanie sądowe.Powered by SoftProdukt