drukuj    zapisz    Powrót do listy

6209 Inne o symbolu podstawowym 620, Inne, Minister Pracy i Polityki Społecznej, Zobowiązano postanowieniem organ do nadesłania akt, VII SAB/Wa 48/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-27, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VII SAB/Wa 48/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-08-27  
Data wpływu
2008-08-11
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Leszek Kamiński /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6209 Inne o symbolu podstawowym 620
Hasła tematyczne
Inne
Sygn. powiązane
II OZ 111/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
Skarżony organ
Minister Pracy i Polityki Społecznej
Treść wyniku
Zobowiązano postanowieniem organ do nadesłania akt
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 112
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Leszek Kamiński po rozpoznaniu w dniu 16 lipca 2008r. na posiedzeniu niejawnym sprawy o sygn. akt VII SAB/Wa 48/08 ze skargi J. A. na bezczynność Ministra Pracy i Polityki Społecznej - na podstawie art. 112 w zw. z art. 55 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.) -postanawia: zobowiązać Ministra Pracy i Polityki Społecznej do nadesłania kompletnych akt administracyjnych (oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem), dotyczących bezczynności organu wskazanej przez skarżącego w skardze do Sądu z dnia 3 lipca 2007 r. - w terminie 7 dni, pod rygorem wymierzenia {w trybie art. 112 ustawy dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.)} grzywny w wysokości określonej w art. 154 § 6 ww. ustawy w razie uchylenia się organu od zastosowania się do niniejszego postanowienia.Powered by SoftProdukt