drukuj    zapisz    Powrót do listy

6122 Rozgraniczenia nieruchomości, Prawo pomocy, Burmistrz Miasta, Przedłużono termin sądowy na wniosek, III SAB/Lu 5/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-05-05, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SAB/Lu 5/08 - Postanowienie WSA w Lublinie

Data orzeczenia
2008-05-05  
Data wpływu
2008-02-28
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Sędziowie
Anna Puton-Mazurkiewicz /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6122 Rozgraniczenia nieruchomości
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Skarżony organ
Burmistrz Miasta
Treść wyniku
Przedłużono termin sądowy na wniosek
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 84 w zw. z art. 258 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie - Anna Puton-Mazurkiewicz po rozpoznaniu w dniu 5 maja 2008r. na posiedzeniu niejawnym wniosku B. B. o przedłużenie terminu wyznaczonego w wezwaniu z dnia 3 kwietnia 2008r. do złożenia dokumentów źródłowych i dodatkowych oświadczeń w sprawie ze skargi B. B. na bezczynność Burmistrza Miasta w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości postanawia: przedłużyć B. B. wyznaczony w wezwaniu z dnia 3 kwietnia 2008r. termin do złożenia dokumentów źródłowych i dodatkowych oświadczeń o dalsze siedem dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.Powered by SoftProdukt