drukuj    zapisz    Powrót do listy

648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego, Umorzenie postępowania, Starosta, *Odrzucono skargę, IV SA/Wr 70/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-03-31, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SA/Wr 70/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu

Data orzeczenia
2005-03-31 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2005-01-27
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Andrzej Wawrzyniak /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
Hasła tematyczne
Umorzenie postępowania
Skarżony organ
Starosta
Treść wyniku
*Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58 par. 1 pkt 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Andrzej Wawrzyniak po rozpoznaniu w dniu 31 marca 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Redaktora Naczelnego "Magazynu D." na decyzję Starosty D. z dnia [...]r. Nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia treści ugody p o s t a n a w i a odrzucić skargę.

Uzasadnienie

Pismem z dnia [...]r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wezwał skarżącego do uzupełnienia braków skargi w terminie 7 dni od otrzymania tego pisma, pod rygorem jej odrzucenia, poprzez wykazanie, czy wyczerpał środki odwoławcze przysługujące od decyzji Starosty D. z dnia [...]r. Nr [...].

Powyższe pismo zostało doręczone skarżącemu w dniu [...]r., jednak w wyznaczonym terminie skarżący nie udzielił na nie odpowiedzi.

Skoro zatem skarżący w wyznaczonym terminie nie uzupełnił braków skargi, wniesiona przez niego skarga podlegała odrzuceniu zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).Powered by SoftProdukt