drukuj    zapisz    Powrót do listy

6200 Choroby zawodowe 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu, Zawieszenie/podjęcie postępowania, Inspektor Sanitarny, Oddalono wniosek o zawieszenie postępowania, II SA/Bk 198/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-04-17, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Bk 198/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku

Data orzeczenia
2008-04-17  
Data wpływu
2008-03-13
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Sędziowie
Grażyna Gryglaszewska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6200 Choroby zawodowe
644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu
Hasła tematyczne
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Skarżony organ
Inspektor Sanitarny
Treść wyniku
Oddalono wniosek o zawieszenie postępowania
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 125 par.1 pkt 1, 131
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia NSA Grażyna Gryglaszewska (spr.), po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2008 r. w Białymstoku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. K. na niewykonanie przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w B. wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 07 listopada 2006 r., sygn. akt II SA/Bk 451/06 w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie choroby zawodowej p o s t a n a w i a: oddalić wniosek o zawieszenie postępowania sądowego w sprawiePowered by SoftProdukt