drukuj    zapisz    Powrót do listy

6120 Ewidencja gruntów i budynków, Inne, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego I Kartograficznego, Sprostowano oczywistą omyłkę pisarską w postanowieniu, III SA/Kr 109/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-07-15, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Kr 109/08 - Postanowienie WSA w Krakowie

Data orzeczenia
2008-07-15  
Data wpływu
2008-01-22
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Piotr Lechowski /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6120 Ewidencja gruntów i budynków
Hasła tematyczne
Inne
Skarżony organ
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego I Kartograficznego
Treść wyniku
Sprostowano oczywistą omyłkę pisarską w postanowieniu
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 Art. 156 par. 1 i 2 w zw. z art. 159
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Piotr Lechowski po rozpoznaniu w dniu 15 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku T. B. o sprostowanie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 16 kwietnia 2008r. sygn. akt. III SA/Kr 109/08 w sprawie ze skargi T. B. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia [...] [...] w przedmiocie ewidencji gruntów. postanawia; sprostować oczywistą omyłkę pisarską zawartą w linii 19 od góry strony oznaczonej jako 3 uzasadnienia wyroku WSA w Krakowie z dnia 16 kwietnia 2008r. sygn. III SA/Kr 109/08 w ten sposób, że w miejsce mylnie wpisanego numeru działki jako "[...]", po słowach: ... B - Spółki z o.o. w K. co do działki..., należy wpisać jako prawidłowy Nr "[...]". WSA/post. l - sentencja postanowienia

Uzasadnienie

Nie było w sprawie kwestionowane, że uczestnicząca w postępowaniu B - Spółka z o.o. w K. jest właścicielem działki [...] objętej Kw Nr. [...], która to działka orzeczeniem organu l instancji zmieniła oznaczenie na działkę [...], oraz że skarżąca T. B. jest właścicielem działki Nr [...] objętej Kw Nr [...], która orzeczeniem organu l instancji zmieniła oznaczenie na działkę [...].

W następstwie oczywistej omyłki pisarskiej na stronie oznaczonej jako 3 uzasadnienia wyroku, w linii 19 od góry numer działki [...] przypisano do B -Spółki z o.o. w K. i do T. B., podczas, gdy działka objęta księgą wieczystą pierwszego z tych podmiotów ma oznaczenia [...].

Z tych przyczyn na podstawie art. 156 § 1 i 2 w zw. z art. 159 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 153 poz. 1270 z późn. zm,) orzeczono jak w sentencji postanowienia.

WSA/post.1 - sentencja postanowieniaPowered by SoftProdukt