drukuj    zapisz    Powrót do listy

6200 Choroby zawodowe, , Inspektor Sanitarny, Uchylono postanowienie Sądu, II SA/Op 392/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-09-01, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Op 392/07 - Postanowienie WSA w Opolu

Data orzeczenia
2008-09-01  
Data wpływu
2007-07-30
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Sędziowie
Grażyna Jeżewska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6200 Choroby zawodowe
Sygn. powiązane
II OSK 234/08 - Wyrok NSA z 2008-06-20
Skarżony organ
Inspektor Sanitarny
Treść wyniku
Uchylono postanowienie Sądu
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Grażyna Jeżewska po rozpoznaniu w dniu 1 września 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. S. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w O. z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej postanawia: uchylić postanowienie z dnia 18 sierpnia 2008 r. o stwierdzeniu prawomocności od dnia 20 czerwca 2008 r., wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie o sygn. akt II SA/Op 392/07.Powered by SoftProdukt