drukuj    zapisz    Powrót do listy

6110 Podatek od towarów i usług 630 Obrót towarami z zagranicą, należności celne i ochrona przed nadmiernym  przywozem towaru na polski obszar celny, Prawo pomocy, Dyrektor Izby Celnej, Przedłużono termin sądowy na wniosek, III SA/Lu 582/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-01-04, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Lu 582/07 - Postanowienie WSA w Lublinie

Data orzeczenia
2008-01-04  
Data wpływu
2007-12-12
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Sędziowie
Anna Puton-Mazurkiewicz /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6110 Podatek od towarów i usług
630 Obrót towarami z zagranicą, należności celne i ochrona przed nadmiernym  przywozem towaru na polski obszar celny
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Sygn. powiązane
I GSK 937/08 - Wyrok NSA z 2010-01-14
Skarżony organ
Dyrektor Izby Celnej
Treść wyniku
Przedłużono termin sądowy na wniosek
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 84 w zw. z art.258 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie - Anna Puton-Mazurkiewicz po rozpoznaniu w dniu 4 stycznia 2008r. na posiedzeniu niejawnym wniosku pełnomocnika strony skarżącej o przedłużenie terminu wyznaczonego w wezwaniu z dnia 19 grudnia 2007r. do złożenia dokumentów źródłowych i dodatkowych oświadczeń w sprawie ze skargi T. P. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] października 2007r. Nr [...] w przedmiocie określenia wysokości cła, podatku akcyzowego i podatku od towarów i usług postanawia: przedłużyć wyznaczony w wezwaniu z dnia 19 grudnia 2007r. termin do złożenia dokumentów źródłowych i dodatkowych oświadczeń - do dnia 8 stycznia 2008r.Powered by SoftProdukt