drukuj    zapisz    Powrót do listy

6114 Podatek od spadków i darowizn, Umorzenie postępowania, Dyrektor Izby Skarbowej, Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA, I SA/Po 802/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-07-07, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Po 802/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2008-07-07 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-06-25
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Katarzyna Nikodem /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6114 Podatek od spadków i darowizn
Hasła tematyczne
Umorzenie postępowania
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 161 par. 1 pkt 1 par. 2 art. 60 art. 232 par. 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym : Przewodniczący: asesor WSA Katarzyna Nikodem w dniu 7 lipca 2008 r. po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym S. U. Dyrektora Izby Skarbowej w P. [...] sprawy ze skargi na decyzję z dnia nr [...] w przedmiocie podatku od spadków i darowizn postanawia umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym /-/K. Nikodem

Uzasadnienie

Pismem z dnia [...] skarżący S.U. cofnął skargę z dnia [...] na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w P. z dnia [...]. W uzasadnieniu wskazał, że Naczelnik Urzędu Skarbowego w C. decyzją z dnia [...] umorzył w całości zaległości podatkowe w wysokości 1253 zł wraz z odsetkami z tytułu podatku od spadków i darowizn, dlatego też bezcelowe staje się popieranie skargi na decyzję ustalającą zobowiązanie podatkowe.

Sąd uznał cofnięcie skargi za skuteczne. W ocenie Sądu cofnięcie skargi jest dopuszczalne, ponieważ nie zmierza do obejścia prawa, jak również nie spowoduje utrzymania w mocy decyzji dotkniętej wadą nieważności.

W związku z powyższym na podstawie art. 161 §1 pkt 1 i § 2 w związku z art. 60 oraz art. 232 § 1 pkt ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 153, poz.1270 ze zm.) orzeczono jak w sentencji.

/-/ K. NikodemPowered by SoftProdukt