drukuj    zapisz    Powrót do listy

6145 Sprawy dyrektorów szkół 6412 Rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące powiatu; skargi organów powiatu na czynności nadzorcze, , Wojewoda, Podjęto zawieszone postępowanie, II SA/Go 289/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-08-28, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Go 289/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp.

Data orzeczenia
2008-08-28  
Data wpływu
2008-05-06
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.
Sędziowie
Ireneusz Fornalik /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6145 Sprawy dyrektorów szkół
6412 Rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące powiatu; skargi organów powiatu na czynności nadzorcze
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
Podjęto zawieszone postępowanie
Sentencja

Dnia 28 sierpnia 2008 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Ireneusz Fornalik po rozpoznaniu w dniu 28 sierpnia 2008 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Miasta S. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego z dnia [...] roku nr [...] w przedmiocie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr [...] oraz udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi postanawia: na podstawie art. 128 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, póz. 1270 z późn. zm.) podjąć zawieszone postępowanie.Powered by SoftProdukt