drukuj    zapisz    Powrót do listy

6046 Inne koncesje i zezwolenia, , Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Oddalono skargę, II SA/Ke 165/08 - Wyrok WSA w Kielcach z 2008-07-03, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Ke 165/08 - Wyrok WSA w Kielcach

Data orzeczenia
2008-07-03 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-03-28
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Sędziowie
Beata Ziomek /sprawozdawca/
Dorota Chobian
Dorota Pędziwilk-Moskal /przewodniczący/
Symbol z opisem
6046 Inne koncesje i zezwolenia
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Oddalono skargę
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Dorota Pędziwilk-Moskal, Sędziowie Sędzia WSA Dorota Chobian, Sędzia WSA Beata Ziomek (spr.), Protokolant Asystent sędziego Sergiusz Leydo, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 3 lipca 2008r. sprawy ze skargi A. T. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] znak:[...] w przedmiocie licencji na wykonywanie transportu drogowego oddala skargę.Powered by SoftProdukt