drukuj    zapisz    Powrót do listy

6110 Podatek od towarów i usług 6560, , Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, Oddalono skargę kasacyjną, I FSK 1247/18 - Wyrok NSA z 2021-10-12, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I FSK 1247/18 - Wyrok NSA

Data orzeczenia
2021-10-12 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2018-06-28
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Alojzy Skrodzki
Jan Rudowski /przewodniczący sprawozdawca/
Marek Kołaczek
Symbol z opisem
6110 Podatek od towarów i usług
6560
Sygn. powiązane
I SA/Op 473/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-01-31
Skarżony organ
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
Treść wyniku
Oddalono skargę kasacyjną
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Jan Rudowski (sprawozdawca), Sędzia NSA Marek Kołaczek, Sędzia WSA del. Alojzy Skrodzki, Protokolant Katarzyna Nowik, po rozpoznaniu w dniu 12 października 2021 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 31 stycznia 2018 r. sygn. akt I SA/Op 473/17 w sprawie ze skargi P. [...] S.A. z siedzibą w S. na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 27 września 2017 r. nr 0112-KDIL2-2.4012.311.2017.1.AKR w przedmiocie podatku od towarów i usług 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na rzecz P. [...] S.A. z siedzibą w S. kwotę 480 (czterysta osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.



Powered by SoftProdukt