drukuj    zapisz    Powrót do listy

6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty, Inne, Dyrektor Izby Skarbowej, Sprostowaniu oczywistą omyłkę pisarską w postanowieniu, I SA/Kr 1183/02 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-08-27, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Kr 1183/02 - Postanowienie WSA w Krakowie

Data orzeczenia
2008-08-27  
Data wpływu
2002-05-17
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Ewa Długosz-Ślusarczyk /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty
Hasła tematyczne
Inne
Sygn. powiązane
II FSK 664/09 - Postanowienie NSA z 2010-04-15
II FZ 481/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-22
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Sprostowaniu oczywistą omyłkę pisarską w postanowieniu
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 156 par. 1,2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Sygn. I SA/ Kr 1183/02 POSTANOWIENIE Dnia 27 sierpnia 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie : Przewodniczący Sędzia WSA Ewa Długosz- Ślusarczyk po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. Z. na decyzję Izby Skarbowej w Krakowie z dnia [...] Nr [...] i Nr [...] w przedmiocie opłaty skarbowej postanawia : sprostować oczywistą omyłkę pisarską w komparycji postanowienia z dnia [... w ten sposób , że podany w nim numer decyzji [...] zastąpić numerem [...]

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 156 par. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi / DZ. U. Nr. 153 , poz. 1270 ze zm./ , Sąd może z urzędu prostować w wyroku niedokładności , błędy pisarskie lub inne oczywiste omyłki.

Paragraf 2 powyższego przepisu pozwala na wydanie w tym zakresie postanowienia na posiedzeniu niejawnym.

Skoro w postanowieniu z dnia 29 maja 2008 roku omyłkowo określono numer zaskarżonej decyzji , Wojewódzki Sąd Administracyjny na mocy przepisów wyżej powołanych orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt