drukuj    zapisz    Powrót do listy

6110 Podatek od towarów i usług 6560, Zawieszenie/podjęcie postępowania, Minister Finansów, Podjęto zawieszone postępowanie, I FSK 1044/09 - Postanowienie NSA z 2011-09-28, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I FSK 1044/09 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2011-09-28 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2009-06-08
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Janusz Zubrzycki /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6110 Podatek od towarów i usług
6560
Hasła tematyczne
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Sygn. powiązane
III SA/Gl 1334/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-02-04
I FSK 1668/11 - Wyrok NSA z 2011-11-10
Skarżony organ
Minister Finansów
Treść wyniku
Podjęto zawieszone postępowanie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 128 par. 1 pkt 4
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA : Janusz Zubrzycki (sprawozdawca) po rozpoznaniu w dniu 28 września 2011 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej sprawy ze skargi kasacyjnej Ministra Finansów od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 4 lutego 2009 r., sygn. akt III SA/Gl 1334/08 w sprawie ze skargi M. B. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2008 r., nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług postanawia: podjąć zawieszone postępowanie.

Uzasadnienie

Postanowieniem z 15 września 2010 r. Naczelny Sąd Administracyjny zawiesił postępowanie w sprawie ze skargi kasacyjnej Ministra Finansów od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 4 lutego 2009 r., sygn. akt III SA/Gl 1334/08, do czasu rozstrzygnięcia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytania prejudycjalnego sformułowanego w postanowieniu NSA z 9 marca 2009 r. w sprawie I FSK 2039/08 (sygn. przed TSUE C-180/10).

Z uwagi na to, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dniu 15 września 2011 r. wydał wyrok w sprawach połączonych C-180/10 i C-181/10 Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 128 § 1 pkt 4 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), postanowił podjąć zawieszone w niniejszej sprawie postępowanie.Powered by SoftProdukt