drukuj    zapisz    Powrót do listy

645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601644 oraz od 646-652 6393 Skargi na uchwały sejmiku województwa, zawierającej przepisy prawa miejscowego w przedmiocie ... (art. 90 i 91 ustawy o, , Marszałek Województwa, Odrzucono skargę
Zwrócono kwotę wpisu, II SA/Ke 950/20 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2020-12-29, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Ke 950/20 - Postanowienie WSA w Kielcach

Data orzeczenia
2020-12-29 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2020-10-16
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Sędziowie
Jacek Kuza /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601644 oraz od 646-652
6393 Skargi na uchwały sejmiku województwa, zawierającej przepisy prawa miejscowego w przedmiocie ... (art. 90 i 91 ustawy o
Sygn. powiązane
III OSK 4685/21 - Postanowienie NSA z 2021-09-22
Skarżony organ
Marszałek Województwa
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Zwrócono kwotę wpisu
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie: Przewodniczący Sędzia WSA Jacek Kuza po rozpoznaniu w dniu 29 grudnia 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi [...] sp. z o.o. z siedzibą w P. na uchwałę Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19 czerwca 2019 r. nr X/125/19 w przedmiocie przyjęcia stanowiska w sprawie sprzeciwu wobec prób wprowadzenia ideologii "LGBT" do wspólnot samorządowych oraz promocji tej ideologii w życiu publicznym postanawia: 1. odrzucić skargę; 2. zwrócić skarżącej spółce uiszczony wpis sądowy od skargi w kwocie 300 (trzysta) zł.Powered by SoftProdukt